Zgłoszenia padnięć zwierząt - online.


Wprowadzamy nową metodę zgłaszania padnięcia zwierząt w gospodarstwie, poza telefoniczną i stacjonarną jest teraz możliwa za pośrednictwem internetu. Informujemy, że padnięcie trzeba zgłaszać niezwłocznie w dniu padnięcia. Informacje o obowiązkach posiadacza zwierząt można znaleźć tutaj.