Majątek Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii w Sokółce

TreśćWartość nettoUmorzeniaWartość brutto
Środki trwałe647 624,851 042 976,491 690 601,34
Pozostałe środki trwałe-137 869,75137 869,75
Wartości niematerialne i prawne-35 981,7235 981,72