Dane podmiotu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. 3 Maja 13
tel./faks: (85) 711-89-26 711-23-27
sokolka.piw@wetgiw.gov.pl
skrytka ePUAP : /PIWSokolka/skrytka
skrytka eDoręczeń : AE:PL-38816-15885-EIEWS-14