Stanowiska funkcyjne

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • Lek. wet. Mędrek Paweł Antoni, pmedrek@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 39
 • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
  • Lek. wet. Sokołowska Izabella Anna, isokolowska@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 33
 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji:
  • inspektor weterynaryjny ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych:
   mgr. inż. Susek Katarzyna, ksusek@piwsokolka.gov.pl, tel. wew.33
  • starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego:
   Lek. wet. Sokołowska Izabella Anna, isokolowska@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 33
 • Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:
  • inspektor do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności:
   mgr. inż. Biszczuk Elżbieta, ebiszczuk@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 34
  • inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych:
  • inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego:
   Lek. wet. Rojszczyk Robert, rrojszczyk@piwsokolka.gov.pl , tel. wew. 35
 • Zespół do spraw finansowo-Księgowych:
  • główny księgowy:
   Hołownia Joanna, jholownia@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 36
  • inspektor ds. rozliczeń finansowych:
   Bałdowska Edyta, ebaldowska@piwsokolka.gov.pl, tel. wew. 36
 • Dezynfekcja:
  • dezynfektor:
   Bagiński Janusz, jbaginski@piwsokolka.gov.pl tel. wew. 34
 • Ochrona Danych Osobowych:
  • Inspektor:
   Mordziołek Tomasz, t.mordziolek@justpok.pl tel. 535 658 132