Majątek Powiatowego Inspektoratu

Weterynarii w Sokółce

TreśćWartość nettoUmorzeniaWartość brutto
Środki trwałe---
Pozostałe środki trwałe---
Wartości niematerialne i prawne---