Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce, z siedzibą przy ul. 3 Maja 13, 16-100 Sokółka
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzoną działalnością.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt – jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji stwierdzającej/ odmawiającej stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 7. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych : iod@justpok.pl, tel. 535 658 132