Pliki do pobrania

 • Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, pasz spoza gospodarstwa. (wersja edytowalna)
 • Nowy wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni (wersja edytowalna)(wersja pdf)
 • Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (wersja edytowalna)
 • Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kózw celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (wersja edytowalna)
 • Oświadczenie producenta pasz/zbóż (wersja pdf).
 • Rejestracja pasieki (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado bydła za urzędowo wolne od białaczki, gruźlicy i brucelozy (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie licencji kierowcy-konwojenta (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika zwierząt powyżej 8 godzin (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika zwierząt do 8 godzin (wersja edytowalna)
 • Wniosek o kontrolę gospodarstwa i wydanie zaświadczenia do PROW (wersja edytowalna)
 • Zgłoszenie utrzymywania drobiu (wersja edytowalna)(wersja pdf)
 • Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produkatami pochodzenia zwierzęcego i żywnoścą złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii (wersja pdf)
 • Wniosek o przywrócenie dostaw mleka (wersja pdf)
 • Wniosek o wydanie atestu na mleko (wersja pdf)
 • Zgłoszenie działalności (wersja edytowalna)(wersja pdf)